ET系列(公制)
内径

d
外径

D
形式宽度

B
密封圈、
防尘盖式
宽度

B1
倒角

rs(min)
型号 基本额定
动负荷

Cr(N)
基本额定
静负荷

Cor(N)
允许回转数 保持器
形式
钢球 重量(参考)
开式 防尘盖 密封圈
润滑脂 润滑剂 个数 直径 开式 密封形
*1000rpm Z Dw g
10 15 3 4 0.15 ET1510 ZZS TTS 958 514 30 35 W 13 1.588 1.4 1.9
 
15 20 3.5 - 0.15 ET2015 - - 942 582 22 26 W 14 1.588 2.1 -
 21 3.5 - 0.15 ET2115 - - 939 581 22 26 W 14 1.588 2.43 -
 
16 22 4 - 0.15 ET2216 - - 968 619 20 24 W 15 1.588 3.04 -
 23 4.5 4.5 0.15 ET2316 ZZS TTS 968 619 20 24 W 15 1.588 4.03 5.48
 
18 24 4 - 0.15 ET2418 - - 988 654 18 21 W 16 1.588 4.25 -
 
20 25 4 4 0.15 ET2520 ZZS TTS 1011 691 17 20 W 17 1.588 3.55 4.12
 
『备注』
(1)不锈钢材质轴承的辅助记号是加S。
(2)密封形式中,有单面防尘盖、密封圈的形式(ZS、TS)。
 
 
ER系列(英制)
内径

d
外径

D
形式宽度

B
密封圈、
防尘盖式
宽度

B1
倒角

rs(min)
型号 基本额定
动负荷

Cr(N)
基本额定
静负荷

Cor(N)
允许回转数 保持器
形式
钢球 质量(参考)
开式 防尘盖 密封圈
润滑脂 润滑剂 个数 直径 开式 密封形
*1000rpm Z Dw g
9.525 15.875 3.968 3.968 0.25 ER1038 ZZS TTS 856 435 30 35 W 11 1.588 2.71 2.98
 
12.7 19.05 3.968 3.968 0.25 ER1212 ZZS TTS 918 542 24 28 W 13 1.588 3.49 3.84
 
15.875 22.225 3.968 3.968 0.25 ER1458 ZZS TTS 968 619 20 24 W 15 1.588 4.18 4.6
 
19.05 25.4 3.968 3.968 0.25 ER1634 ZZS TTS 1011 691 17 20 W 17 1.588 5.02 5.52
                 
『备注』
(1)不锈钢材质轴承的辅助记号是加S。
(2)密封形式中,有单面防尘盖、密封圈的形式(ZS、TS)。